Day: July 4, 2022

วันหยุดราชการ 2565 อัพเดทแล้ว เช็คด่วน!!

มติ ครม. ล่าสุดเดือน กรกฎาคม 2565 เห็นควรให้เพิ่ม วันหยุดราชการ 2565 เป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นเดือนที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ทั้งวันหยุดราชการ และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในภาพรวมของประเทศ โดยวันหยุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงสิ้นปี ประกอบด้วย วันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2565 ประกอบด้วย 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม »