วันหยุดราชการ 2565 อัพเดทแล้ว เช็คด่วน!!

วันหยุดราชการ 2565 เพิ่มวันหยุดเป็น 15 วัน

มติ ครม. ล่าสุดเดือน กรกฎาคม 2565 เห็นควรให้เพิ่ม วันหยุดราชการ 2565 เป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นเดือนที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ทั้งวันหยุดราชการ และวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในภาพรวมของประเทศ โดยวันหยุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงสิ้นปี ประกอบด้วย

วันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2565 ประกอบด้วย

  • 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
  • 3 มกราคม วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย

  • 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

วันหยุดเดือน เมษายน 2565 ประกอบด้วย

  • 6 เมษายน วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)
  • 13-15 เมษายน วันเทศกาลมหาสงกรานต์ (หยุดรวมทั้งสิ้น 3 วัน)

วันหยุดราชการเดือน พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย

  • 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
  • 13 พฤษภาคม วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  • 15 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
  • 16 พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือน มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย

  • 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุดเดือน กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย

  • 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
  • 14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
  • 15 กรกฎาคม วันหยุดพิเศษประจำปีกรณีพิเศษ (ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 5 วัน)
  • 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • 29 กรกฎาคม วันหยุดพิเศษประจำปีกรณีพิเศษ (ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 4 วัน)

วันหยุดเดือน สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

วันหยุดเดือน ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย

  • 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  • 14 ตุลาคม วันหยุดพิเศษประจำปีกรณีพิเศษ (ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 4 วัน)
  • 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
  • 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดราชการ เดือน ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

  • 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ)
  • 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
  • 12 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่ 30 ธันวาคม วันหยุดพิเศษประจำปีกรณีพิเศษ (ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 4 วัน)
  • วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *